Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Wszystkie doświadczenia fizyczne oznaczone gwiazdką, zostały opisane w dwóch tomach książki:

"Doświadczenia pokazowe z fizyki"

pod redakcją: Bogdan F. Bogacz, Antoni T. Pędziwiatr, Renata Gargula.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZŁUDZENIA


 H 2.1*   Złudzenia cieplne - trzy zlewki z wodą o  różnej temperaturze (pdf)

 H 2.6    Złudzenia optyczne związane z barwami - krążek Newtona (pdf)

 H 2.8    Efekt stroboskopowy (pdf)

H 2.9    Złudzenia optyczne - obrazy (pdf)

H 2.10  Barwne cienie (pdf)

 

PODSTAWOWE PRZYRZĄDY POMIAROWE

H 3.1*   Pomiar długości - przymiar liniowy, taśmowy, noniusz, suwmiarka, śruba mikrometryczna (pdf)

H 3.2    Masa, pomiar masy - waga szalkowa, sprężynowa, elektroniczna (pdf)

H 3.3*   Pomiar czasu - zegar, stoper, balans zegarowy, metronom, klepsydra (pdf)

H 3.4     Mierzenie kątów - metoda Poggendorffa (pdf)

H 3.5*   Zjawisko paralaksy (pdf)

H 3.6    Czułość przyrządów pomiarowych - "szumy własne" układów elektronicznych, galwanometru (pdf)

 

KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO I BRYŁY SZTYWNEJ

 

RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY 

 M 1.1*    Ruch jednostajny prostoliniowy - rurka z wodą i pęcherzykiem powietrza (pdf)

M 1.3*    Ruch jednostajny prostoliniowy - wózek ze znacznikiem kroplowym  (pdf)

M 1.5     Ruch jednostajny prostoliniowy na linii powietrznej (pdf)

M 1.6*   Pomiar prędkości kuli karabinowej - dwie wirujące tarcze (pdf)

M 1.7    Ruch jednostajny prostoliniowy na linii powietrznej - videocom

M 1.8    Ruch jednostajny prostoliniowy na linii powietrznej - coach (pdf)

 

RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE ZMIENNY

M 2.1     Ruch jednostajnie przyspieszony - kulki na równi pochyłej (pdf)

M 2.2*   Ruch jednostajnie przyspieszony - wózek ze znacznikiem kroplowym na równi pochyłej (pdf)

M 2.4    Ruch jednostajnie zmienny na linii powietrznej (pdf)

M 2.6    Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie zakopconej płytki pod kamertonem (patrz też M 21.5) (pdf)

M 2.7    Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie kulek na lince (patrz też M 21.2) (pdf)

M 2.8*   Spadanie ciał - rura Newtona (patrz też M 21.1) (pdf)

M 2.9    Ruch jednostajnie zmienny na linii powietrznej - videocom

M 2.10  Ruch jednostajnie zmienny na linii powietrznej - coach (pdf)

 

RZUT POZIOMY I UKOŚNY

M 4.1    Rzut poziomy i ukośny - stół powietrzny (patrz też M 21.6) (pdf)

M 4.4*   Niezależność ruchów - kulki, listwa metalowa (patrz też M 21.9) (pdf)

M 4.5*   Rzut poziomy i ukośny - parabola ze strumienia wody (patrz też M 21.8) (pdf)

M 4.7    Niezależność ruchów - spadająca małpa (pdf)

 

RUCH PO OKRĘGU I INNE RUCHY KRZYWOLINIOWE

M 5.1    Ruch po okręgu - ruch piłki na sznurku (patrz też M 13.1)(patrz też M 31.1) (pdf)

M 5.2    Ruch pod wpływem siły centralnej - stół powietrzny (patrz też M 13.3)(patrz też M 26.5) (pdf)

M 5.3*   Prawo zachowania prędkości polowej - zmniejszanie promienia  w ruchu kulki po okręgu (patrz też M 22.1) (pdf)

M 5.4    Brachistochrona - krzywa najszybszego spadku (pdf)

M 5.5    Toczenie - cykloida (pdf)

 

KINEMATYKA BRYŁY SZTYWNEJ

M 6.1    Ruch postępowy i obrotowy - pręt z diodami na obu końcach (pdf)

M 6.2    Ruch bryły sztywnej na płaszczyźnie - stół powietrzny (pdf)

M 6.3    Ruch obrotowy i postępowy bryły sztywnej - bryła na suknie (patrz też M 14.5) (pdf)

M 6.4*  Wywracający się komin - paradoks spadku swobodnego (patrz też M 24.5) (pdf)

M 6.5    Ruch bryły sztywnej na płaszczyźnie pod działaniem siły zewnętrznej - stół powietrzny (pdf)

 

RUCH DRGAJĄCY; RUCH HARMONICZNY

M 7.1*   Różne rodzaje ruchów drgających - wahadło matematyczne, wahadło fizyczne, ciężarek na sprężynie/między dwiema sprężynami, woda w U-rurce (patrz też M 16.2) (pdf)

M 7.2*   Prędkość w ruchu harmonicznym - wahadło z piaskiem (pdf)

M 7.3*   Ruch drgający prosty - projekcja cieniowa ruchu kołowego (pdf)

M 7.4    Ruch drgający prosty - stół powietrzny (pdf)

M 7.5    Ruch drgający na płaszczyźnie - poduszkowiec (pdf)

 

DYNAMIKA RUCHU POSTĘPOWEGO

 

PIERWSZA ZASADA DYNAMIKI

M 8.1    Pierwsza zasada dynamiki Newtona - krążek na stole  powietrznym (pdf)

M 8.2    Pierwsza zasada dynamiki Newtona - wózek na linii  powietrznej (pdf)

M 8.3    Pierwsza zasada dynamiki Newtona - wózek na szynie (pdf)

M 8.4    Wózek na linii  powietrznej - videocom

M 8.5    Wózek na linii  powietrznej - coach (pdf)

 

BEZWŁADNOŚĆ 

M 9.1    Bezwładność - wybijanie guzików (pdf)

M 9.2*   Bezwładność - zrywanie nici nad i pod ciężarkiem (pdf)

M 9.3    Bezwładność - wbijanie gwoździ do drewnianego kloca (pdf)

M 9.4*   Bezwładność - wbijanie młotka na trzonek (pdf)

M 9.5    Bezwładność - wyciąganie tekturki spod monety (pdf)

M 9.6*   Bezwładność - wyciąganie serwety spod szklanki z wodą (pdf)

M 9.7    Bezwładność powietrza - łamanie listewek nakrytych gazetą (pdf)

M 9.8    Łamanie listewki na pierścieniach papierowych zawieszonych na ostrzach noży (pdf)

 

DRUGA ZASADA DYNAMIKI

M 10.1    Ruch pod wpływem stałej siły - linia powietrzna (pdf)

M 10.2    Ruch pod wpływem stałej siły - linia powietrzna - videocom

M 10.3    Ruch pod wpływem stałej siły - linia powietrzna - coach (pdf)

 

ZASADA D'ALEMBERTA

M 11.1    Siła d'Alemberta - ruch ciała zawieszonego na dynamometrze (pdf)

M 11.2    Siła d'Alemberta - spadające deseczki połączone zawiasem (pdf)

M 11.3    Siła d'Alemberta - spadające ciężarki z dynamometrem (pdf)

M 11.4    Siła d'Alemberta - ruch przyspieszony naczynia z wodą

M 11.5*   Siła d'Alemberta - klocek na wózku poruszającym się po równi pochyłej (pdf)

M 11.6    Siła d'Alemberta - klocek na huśtawce (pdf)

M 11.7    Wyciąganie bibułki spomiędzy spadających odważników (pdf)

M 11.8    Zasada bezwładności - wahadło w układzie przyspieszonym na linii powietrznej

M 11.9    Zasada d'Alemberta - wahadło Maxwella na wadze (pdf)

M 11.10  Siła d'Alemberta - kulka na wózku poruszającym się po pochyłej linii powietrznej (pdf)

 

TRZECIA ZASADA DYNAMIKI

M 12.1*   Oddziaływanie - armatka spirytusowa  (patrz też M 15.9) (pdf)

M 12.2*   Oddziaływanie - lokomotywa elektryczna na torze kołowym (pdf)

M 12.3*   Oddziaływanie - koło Segnera z gazem propan-butan (pdf)

M 12.4 *  Oddziaływanie - wypływ wody z wygiętej rurki (pdf)

M 12.5*   Oddziaływanie - balans (pdf)

M 12.6*   Oddziaływanie - zegar na szalce

M 12.7*   Oddziaływanie - magnes i żelazo (pdf)

M 12.8*   Oddziaływanie - dwa magnesy (pdf)

M 12.9*   Oddziaływanie - zanurzanie pręta do zlewki z wodą umieszczonej na wadze (pdf)

M 12.10*  Oddziaływanie - przeciąganie dwóch osób na wózkach (pdf)

M 12.11*  Oddziaływanie - magnesy na wadze (pdf)

M 12.12   Oddziaływanie - obustronne rozciąganie dynamometru (pdf)

 

DYNAMIKA RUCHU PO OKRĘGU

M 13.1    Ruch po okręgu - ruch piłki na sznurku (patrz też M 5.1)(patrz też M 31.1) (pdf)

M 13.3    Ruch pod wpływem siły centralnej - stół powietrzny (patrz też M 5.2)(patrz też M 26.5) (pdf)

M 13.4*   Siła dośrodkowa - ruch kulki po przecięciu nitki w trakcie ruchu (patrz też M 31.3) (pdf)

M 13.5    Siła dośrodkowa - tarcza szlifierska (ruch iskier) (patrz też M 31.4) (pdf)

M 13.6   Siła dośrodkowa - regulator Watta (patrz też M 31.15) (pdf)

M 13.7*   Siła dośrodkowa - ruch  szklanki z wodą  po okręgu  (patrz też M 31.12) (pdf)

M 13.8*   Siła dośrodkowa - swobodna powierzchnia cieczy (patrz też M 31.6) (pdf)

M 13.10   Siła dośrodkowa - zasada działania separatora (patrz też M 31.7) (pdf)

M 13.11*  Siła dośrodkowa – wyżymaczka (patrz też M 31.8) (pdf)

M 13.12   Siła dośrodkowa - metalowa obręcz na wirownicy (patrz też M 31.13) (pdf)

M 13.13   Pomiar siły dośrodkowej na wirownicy (patrz też M 31.14) (pdf)

M 13.14*  Toczenie się wiotkiego łańcucha (patrz też M 31.10) (pdf)

M 13.15*  Model martwej pętli (pętli śmierci) (patrz też M 31.11) (pdf)

M 13.16   Siła dośrodkowa - ruch kulki w obręczy (patrz też M 31.2) (pdf)

M 13.17   Pływanie ciał w wirującej cieczy (patrz też M 31.22)(patrz też M 33.15) (pdf)

 

DYNAMIKA UKŁADU PUNKTÓW.  ŚRODEK MASY

M 14.1   Zachowanie się układów  złożonych - stół powietrzny 

M 14.2   Środek masy układu ciał - stół powietrzny

M 14.4   Ruch środka masy - krążek obciążony ołowiem (pdf)

M 14.5   Ruch ciała pod wpływem siły przyłożonej do środka masy i poza nim - bryła na suknie (patrz też M 6.3)

M 14.7   Prawo Newtona w odniesieniu do środka masy - linia powietrzna

 

ZASADA ZACHOWANIA PĘDU. ZDERZENIA

M 15.1    Układy wybuchające (zasada zachowania pędu) -  linia powietrzna

M 15.2*   Zderzenia elastyczne - stół powietrzny

M 15.4*   Zderzenia nieelastyczne - stół powietrzny

M 15.5    Zderzenia elastyczne - linia powietrzna

M 15.6    Zderzenia nieelastyczne - linia powietrzna

M 15.7*   Zderzenia kul sprężystych i niesprężystych (patrz też M 32.8)

M 15.8*   Odbicie kulki od ściany (patrz też M 32.12)

M 15.9*   Zasada zachowania pędu - armatka spirytusowa (patrz też M 12.1) (pdf)

M 15.10   Zderzenia elastyczne - linia powietrzna - videocom

M 15.11   Zderzenia nieelastyczne - linia powietrzna - videocom

M 15.12   Zderzenia elastyczne - 2 toczące sie kulki na szynach

M 15.13*  Odbicie od podłoża dwóch piłek spadających razem - mniejsza na większej

M 15.14   Kołyska Newtona (pdf)

 

PRACA I ENERGIA MECHANICZNA. TARCIE

 

ENERGIA POTENCJALNA I KINETYCZNA

M 16.1    Kulka nieodbijająca się od podłoża (kulka wypełniona piaskiem)

M 16.2*   Różne rodzaje ruchów drgających (patrz też M 7.1) (pdf)

M 16.3*   Wahadło Maxwella (patrz też M 17.3)

M 16.4*   Wahadło o zmiennej długości (patrz też M 17.2) (pdf)

M 16.5*   Kulka odbijająca się od podłoża (patrz też M 17.1)

M 16.6    Energia kinetyczna - samochód rozbija mur z bloków styropianowych

M 16.7    Pojazd napędzany energia grawitacyjną (wieżowy)

M 16.8    Pojazd napędzany energią żyroskopu

 

ZASADA ZACHOWANIA ENERGII

M 17.1*   Zasada zachowania energii - kulka odbijająca się od podłoża (patrz też M 16.5)

M 17.2*   Zasada zachowania energii - wahadło o zmiennej długości (patrz też M 16.4)

M 17.3*   Zasada zachowania energii - wahadło Maxwella (patrz też M 16.3)

M 17.4*   Pomiar prędkości kuli przy pomocy wahadła balistycznego

M 17.5    Zasada zachowania energii - działko magnetyczne

 

TARCIE

M 18.1*   Tarcie - ruch kulki po suknie i po gładkim stole

M 18.2    Siła tarcia - zależność od wielkości powierzchni

M 18.3    Siła tarcia - zależność od siły przyciskającej

M 18.4*   Siła tarcia - pręt na palcach, ciężar na pręcie obracanym

M 18.5    Tarcie toczne - szpula

M 18.6    Tarcie a zasada zachowania energii - zapalanie zapałki

M 18.7*   Tarcie – ruch kółek po papierze ściernym i po gładkim stole

M 18.8    Tarcie statyczne i kinetyczne - zależność od powierzchni i ciężaru

 

MASZYNY PROSTE

M 19.1*   Maszyny proste - równia pochyła

M 19.2*   Maszyny proste - klin

M 19.3    Maszyny proste - śruba

M 19.4*   Maszyny proste - dźwignia jedno i dwuramienna 

M 19.5*   Maszyny proste - blok stały i ruchomy

M 19.6    Maszyny proste - wielokrążki

M 19.7    Maszyny proste - kołowrót, przekładnia trybowa (kafar)

 

POLE GRAWITACYJNE. CIĄŻENIE POWSZECHNE

 

RUCH W POLU GRAWITACYJNYM

M 21.1*   Spadanie ciał - rura Newtona (patrz też M 2.8) (pdf)

M 21.2    Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie kulek na lince (patrz też M 2.7) (pdf)

M 21.3    Rzut pionowy i spadanie swobodne - piłka

M 21.4    Rzut pionowy i spadanie swobodne - stół powietrzny

►  M 21.5    Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie zakopconej płytki pod kamertonem (patrz też M 2.6) (pdf)

►  M 21.6    Rzut poziomy i ukośny - stół powietrzny (patrz też M 4.1) (pdf)

M 21.8*   Rzut poziomy i ukośny - parabola ze strumienia wody (patrz też M 4.5) (pdf)

M 21.9*   Niezależność ruchów - spadanie swobodne i rzut poziomy (patrz też M 4.4) (pdf)

M 21.10   Model czasoprzestrzeni - elastyczna membrana

M 21.11   Fale grawitacyjne - elastyczna membrana

 

RUCH PLANET; PRAWA KEPLERA

M 22.1    Prawo zachowania prędkości polowej - zmniejszanie promienia w ruchu kulki po okręgu (patrz też M 5.3) (pdf)

M 22.2    Ruch w polu siły centralnej - stół powietrzny 

M 22.3*   Doświadczalny dowód ruchu obrotowego Ziemi - żyroskop powietrzny (patrz też M 26.4)

M 22.4*   Doświadczalny dowód ruchu obrotowego Ziemi - wahadło Foucaulta (patrz też M 31.16)

M 22.5*   Model wahadła Foucaulta na wirownicy (patrz też M 31.17)

M 22.6    Model wahadła Foucaulta - obserwacja przy pomocy kamery (patrz też M 31.19)

 

BRYŁA SZTYWNA

 

STATYKA BRYŁY SZTYWNEJ

M 23.1    Równowaga trzech sił - model z ciężarkami

M 23.2    Równowaga trzech sił - dynamometry tablicowe

M 23.3    Równowaga trzech sił równoległych - dynamometry tablicowe z poprzeczką

M 23.4    Równowaga - ciężarki na dźwigni dwustronnej

M 23.5*   Wyznaczanie środka ciężkości różnych ciał

M 23.6*   Moment siły - tarcza z otworami

M 23.7*   Moment siły - wahadło Oberbecka (patrz też M 24.4)

M 23.8    Moment siły - obrót ramion ustawionych pod kątem 90º

M 23.9*   Moment siły - "magiczna szpula"

M 23.10   Rodzaje równowagi - kula i ścięty stożek na powierzchniach o różnych kształtach

M 23.11   Warunki równowagi - konstrukcja z płytek 

M 23.12*  Miara stabilności - "Wańka-wstańka", etażerka

M 23.14*  Magiczny stożek

 

RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. MOMENT BEZWŁADNOŚCI

M 24.1    Ruch obrotowy bryły sztywnej - stół powietrzny

M 24.2*   Moment bezwładności - walec pełny i wydrążony na równi pochyłej

M 24.3    Moment bezwładności względem różnych osi obrotu

M 24.4*   Zależność przyspieszenia kątowego od momentu siły i momentu bezwładności - wahadło Oberbecka (patrz też M 23.7)

M 24.5*   Paradoks spadku swobodnego -wywracający się komin (patrz też M 6.4) (pdf)

 

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU

M 26.1*   Zachowanie krętu - wirujący stolik

M 26.2    Zasada zachowania momentu pędu - żyroskop powietrzny

M 26.3    Reakcja żyroskopu na dowolny moment siły - żyroskop powietrzny (patrz też M 28.2)

M 26.4*   Doświadczalny dowód ruchu obrotowego Ziemi - żyroskop powietrzny (patrz też M 22.3)

M 26.5    Ruch pod wpływem siły centralnej - stół powietrzny (patrz też M 5.2)(patrz też M 13.3) (pdf)

M 26.6*   Moment siły - "Złośliwa walizka"

M 26.7*   Koło rowerowe - precesja (patrz też M 28.4)

M 26.8    Podwójne koło rowerowe na wspólnej osi - dodawanie momentów pędu

 

SWOBODNE OSIE OBROTU

M 27.1    Swobodne osie obrotu - gąbka wprawiona w ruch 

M 27.2    Swobodne osie obrotu - obracanie się ciał zawieszonych na wkrętarce

M 27.3    Swobodne osie obrotu - obracanie się surowego i ugotowanego jajka

 

RUCH WZGLĘDEM STAŁEGO PUNKTU - PRECESJA I NUTACJA

M 28.1    Ogólny ruch obrotowy bryły sztywnej - żyroskop powietrzny

M 28.2    Reakcja żyroskopu na dowolny moment siły - żyroskop powietrzny (patrz też M 26.3)

M 28.3*   Precesja bąka

M 28.4*   Koło rowerowe - precesja (patrz też M 26.7)

M 28.5*   Ważka żyroskopowa

M 28.6    Precesja - ruch obrotowy krążka rzucanego pod różnymi kątami do poziomu (frisbee)

M 28.7    Precesja regularna w osi obrotu 90° - żyroskop powietrzny

M 28.8    Zależność precesji od różnych zmiennych: szybkość rotacji, kierunek rotacji, moment siły - żyroskop powietrzny

M 28.9    Precesja w osi obrotu innej niż 90° - żyroskop powietrzny

M 28.10  Chwilowa oś obrotu i ruch nutacyjny - żyroskop powietrzny 

M 28.11   Zależność nutacji od różnych zmiennych: szybkość rotacji, kierunek rotacji, moment siły - żyroskop powietrzny

 

WZGLĘDNOŚĆ RUCHU. UKŁADY ODNIESIENIA

 

INERCJALNE I NIEINERCJALNE UKŁADY ODNIESIENIA. PSEUDOSIŁY

M 31.1    Siła dośrodkowa - ruch piłki na sznurku (patrz też M 5.1)(patrz też M 13.1) (pdf)

M 31.2   Siła dośrodkowa - ruch kulki w obręczy (patrz też M 13.16) (pdf)

M 31.3*   Siła dośrodkowa - ruch kulki po przecięciu nitki w trakcie ruchu po okręgu (patrz też M 13.4) (pdf)

M 31.4    Siła dośrodkowa - tarcza szlifierska (ruch iskier) (patrz też M 13.5) (pdf)

M 31.6*   Siła dośrodkowa - swobodna powierzchnia cieczy (patrz też M 13.8) (pdf)

M 31.7    Siła dośrodkowa - zasada działania separatora (patrz też M 13.10) (pdf)

M 31.8*   Siła dośrodkowa – wyżymaczka (patrz też M 13.11) (pdf)

M 31.9     Siła dośrodkowa - rurka z gazem na wirownicy

M 31.10*  Toczenie się wiotkiego łańcucha (patrz też M 13.14) (pdf)

M 31.11*  Model martwej pętli (pętla śmierci) (patrz też M 13.15) (pdf)

M 31.12*  Ruch szklanki z wodą po okręgu (patrz też M 13.7) (pdf)

M 31.13   Siła dośrodkowa - metalowa obręcz na wirownicy (patrz też M 13.12) (pdf)

M 31.14   Pomiar siły dośrodkowej na wirownicy (patrz też M 13.13) (pdf)

M 31.15   Siła dośrodkowa - regulator Watta (patrz też M 13.6) (pdf)

M 31.16*  Wahadło Foucaulta - siła Coriolisa (patrz też M 22.4)

M 31.17*  Model wahadła Foucaulta na wirownicy (patrz też M 22.5)

M 31.18   Przyspieszenie Coriolisa - ruch zakopconej kulki na obracającej się tarczy

M 31.19   Model wahadła Foucaulta - obserwacja przy pomocy kamery (patrz też M 22.6)

M 31.20*  Przyspieszenie Coriolisa - ruch kulki na obracającej się tarczy obserwacja przy pomocy kamery

M 31.21   Dwa inercjalne układy odniesienia: ruchomy i nieruchomy - taśmociąg

M 31.22   Pływanie ciał w wirującej cieczy (patrz też M 13.17)(patrz też M 33.15) (pdf)

 

WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ

 

MECHANICZNE WŁASNOŚCI MATERII

M 32.1*   Sprężystość - sprężyna stalowa, miedziana i ołowiana

M 32.2    Sprężystość - zmiana objętości przy rozciąganiu węża gumowego z wodą

M 32.3    Sprężystość - model urządzenia do wyznaczania modułu Younga

M 32.4*   Sprężystość - skręcanie rurki gumowej ze wskaźnikami

M 32.5    Sprężystość - rozciąganie koła  narysowanego na taśmie gumowej

M 32.6    Sprężystość - model układu do wyznaczania modułu sztywności

M 32.7*   Sprężystość - strzałka ugięcia 

M 32.8*   Zderzanie się kul sprężystych i niesprężystych (patrz też M 15.7)

M 32.9    Wysokość odbicia kulki uderzającej o podłoża o różnej sprężystości

M 32.10*  Zależność sprężystości materii od temperatury - dzwonek ołowiany zanurzany w ciekłym azocie

M 32.11   Zależność sprężystości materii od temperatury - drut miedziany wyżarzany

M 32.12*  Odbicie kulki od ściany (patrz też M 15.8)

M 32.13*  Odkształcenia przy zderzaniu się - piłka ping-pongowa na zakopconej płytce

M 32.14   Własności sprężyste materii -  odtwarzanie napisu na kostce ołowianej

M 32.15   Anomalna rozszerzalność termiczna gumy - zmiana sprężystości z temperaturą

 

MECHANIKA PŁYNÓW

 

HYDROSTATYKA 

M 33.1    Swobodna powierzchnia cieczy (pdf)

M 33.2*   Manometry

M 33.3*   Zależność ciśnienia hydrostatycznego od głębokości 

M 33.4*   Naczynia połączone - lewar i inne

M 33.5*   Prawo Pascala

M 33.6*   Prasa hydrauliczna

M 33.7    Paradoks Pascala (pdf)

M 33.8*   Prawo Archimedesa dla cieczy

M 33.9    Prawo Archimedesa - płytka parafinowa na dnie naczynia (pdf)

M 33.10*  Pływak Kartezjusza

M 33.11   Waga hydrostatyczna (pdf)

M 33.12*  Areometry

M 33.13*  Pływanie ciał, stateczność statków

M 33.14   Prawo Archimedesa dla cieczy - kulka zawieszona na dynamometrze

M 33.15   Pływanie ciał w wirującej cieczy (patrz też M 13.17)(patrz też M 31.22) (pdf)

 

AEROSTATYKA 

M 34.1    Rozkład siły na powierzchnię (ciśnienie) - stołek fakira + balon (pdf)

M 34.2*   Ważenie powietrza

M 34.4    Barometr, aneroid, barograf (pdf)

M 34.5*   Ciśnienie atmosferyczne - "kaczka" pod kloszem pompy próżniowej

M 34.6*   Półkule magdeburskie 

M 34.7*   Woda w odwróconej szklance postawionej na sicie lub przykrytej kartką papieru 

M 34.8    Ciśnienie gazu - zależność od wysokości (wielootworowy palnik gazowy) (pdf)

M 34.9*   Prawo Archimedesa dla gazów

M 34.10   Siła wyporu w gazach - balony z helem i dwutlenkiem węgla (pdf)

M 34.11   Pływanie w gazach - balon z powietrzem w akwarium z dwutlenkiem węgla

M 34.12*  Pipeta

M.34.13   Ciśnienie atmosferyczne - ciastko "napoleon" pod kloszem pompy próżniowej

 

HYDRODYNAMIKA

M 35.1*   Ciśnienie statyczne i dynamiczne - rurki Pitota

M 35.3    Spadek ciśnienia w cieczy płynącej w rurach

M 35.4*   Zależność prędkości wypływu cieczy od wysokości słupa

M 35.6*   Układ do demonstracji prawa Bernoulliego 

M 35.7    Pompka wodna

M 35.8    Taran hydrauliczny

M 35.9*   Koło wodne 

M 35.10   Turbiny

M 35.11   Lepkość - spadanie kulek w cieczy

M 35.12   Model układu do pomiaru lepkości metodą Poisseuille'a

M 35.13*  Efekt Magnusa - obracające się kulki wpadające do wody

M 35.14*  Ruch cieczy laminarny i turbulentny 

M 35.16   Kawitacja

M.35.17   Mix-unmix - strugi lepkiej cieczy

 

AERODYNAMIKA

M 36.1*   Paradoksy aerodynamiczne

M 36.2    Siła nośna skrzydła samolotu, model helikoptera

M 36.4*   Pompka wodna, rozpylacz, palnik Bunsena 

M 36.5*   Unoszące się kulki w strumieniu powietrza

M 36.6*   Zrywanie dachu w strumieniu powietrza

M 36.7    Opór czołowy - płytka Rayleigha, zjawisko zasysania

M 36.10* Rozchodzenie się wirów - pierścienie z dymu, gaszenie świec 

M 36.11   Efekt Magnusa - obracająca się piłeczka ping-pongowa w powietrzu

M 36.12   Efekt Magnusa - wózek Flettnera

 

DRGANIA MECHANICZNE

 

RUCH DRGAJĄCY HARMONICZNY I WAHADŁOWY

M 37.1    Ruch drgający prosty - projekcja cieniowa ruchu kołowego

M 37.2    Wahadło torsyjne

M 37.3    Ruch harmoniczny prosty - linia powietrzna

M 37.4    Zależność ruchu harmonicznego od "k", "m" i "A" - linia powietrzna

M 37.5    Rożne rodzaje ruchów drgających 

M 37.6    Prędkość w ruchu harmonicznym - wahadło z piaskiem

M 37.7    Wahadła matematyczne o różnej długości

M 37.8    Wahadło matematyczne i kołowe o tej samej długości

M 37.9    Wahadło fizyczne

M 37.10   Wahadło Macha

M 37.11   Wahadło fizyczne podwójne (patrz też M 41.4)

M 37.12   Porównanie ruchu wahadła i cienia punktu poruszającego się po okręgu

M 37.13   Układ niezależnych wahadeł (patrz też M 41.13)

M 37.14   Wahadło chaotyczne - masa punktowa (patrz też M 41.14)

M 37.15   Wahadło chaotyczne - połączone bryły sztywe (patrz też M 41.15)

 

RUCH HARMONICZNY TŁUMIONY 

M 38.1*   Drgania tłumione - wahadło z łopatką w oliwie 

M 38.3    Ruch harmoniczny tłumiony - linia powietrzna

M 38.4    Wahadło Waltenhofena 

M 38.5    Drgania gasnące - obserwacja na oscyloskopie

M 38.6    Drgania tłumione - wahadło magnetyczne nad płytą Al

 

RUCH HARMONICZNY WYMUSZONY. REZONANS MECHANICZNY 

M 39.1    Drgania wymuszone - ciężarek na sprężynie

M 39.2*   Drgania wymuszone, rezonans - częstościomierz języczkowy + model na trzy blaszki

M 39.3    Drgania wymuszone, rezonans - harmoniczna siła wymuszająca (wkrętarka)

M 39.5    Wahadła sprzężone - rezonans wahadeł matematycznych (patrz też M 41.1)

M 39.6    Wahadła sprzężone - rezonans wahadeł fizycznych (patrz też M 41.7)

M 39.8*   Wahadło Wilberforce'a (patrz też M 41.5)

 

SKŁADANIE RUCHÓW DRGAJĄCYCH

M 40.1    Składanie drgań zachodzących wzdłuż jednej prostej oraz dudnienia - dwa kamertony

M 40.2    Składanie drgań zachodzących wzdłuż jednej prostej oraz dudnienia - dwa kamertony i oscyloskop (patrz też M 46.2)

M 40.4    Oscylatory harmoniczne sprzężone - linia powietrzna (patrz też M 41.6)

M 40.6    Składanie drgań wzdłuż jednej prostej dla różnych częstości składowych ze zmianą fazy i amplitudy (dwa generatory + oscyloskop) (patrz też M 46.6)

M 40.7*   Figury Lissajous -  wahadło z piaskiem

M 40.8    Figury Lissajous - obserwacja na oscyloskopie 

M 40.9    Figury Lissajous - układ z laserem i dwoma zwierciadłami na brzeszczotach

 

DRGANIA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH

M 41.1*   Wahadła sprzężone - rezonans wahadeł matematycznych (patrz też M 39.5)

M 41.2    Wahadła sprzężone magnetycznie (dwa magnesy sztabkowe na statywach)

M 41.4    Wahadło fizyczne podwójne (patrz też M 37.11)

M 41.5*   Wahadło Wilberforce'a (patrz też M 39.8)

M 41.6    Oscylatory harmoniczne sprzężone - linia powietrzna (patrz też M 40.4)

M 41.7    Wahadła sprzężone - rezonans wahadeł fizycznych (patrz też M 39.6)

M 41.8    Mody drgań sprzężonych oscylatorów harmonicznych na układzie wahadeł fizycznych

M 41.10   Analiza drgań widełek stroikowych - piezoelektryk jako czujnik drgań mechanicznych

M 41.11   Drgania relaksacyjne - model wodny na U-rurce

M 41.12   Drgania relaksacyjne - elektryczne (neonówka)

M 41.13   Układ niezależnych wahadeł (patrz też M 37.13) 

M 41.14   Wahadło chaotyczne - masa punktowa (patrz też M 37.14)

M 41.15   Wahadło chaotyczne - połączone bryły sztywe (patrz też M 37.15)

 

RUCH FALOWY

 

PODSTAWOWE RODZAJE RUCHU FALOWEGO

M 42.1    Fala podłużna - sprężyna slinky rozciągnięta na stole

M 42.2    Fala podłużna w pręcie

M 42.3*   Ruch falowy - model

M 42.4*   Zjawiska falowe na powierzchni wody - falownica (patrz też M 43.1)

M 42.5    Fala torsyjna - falownica Juliusa (patrz też M 43.8)

M 42.6    Fala poprzeczna - sprężyna slinky rozciągnięta na stole

M 42.7    Fala poprzeczna - na sznurze, gumie, sprężynie

 

PODSTAWOWE ZJAWISKA FALOWE

M 43.1*   Zjawiska falowe na powierzchni wody – falownica (patrz też M 42.4)

M 43.2    Odbicie fali  na granicy 2 ośrodków (gęstszego i rzadszego) - slinky na stole

M 43.3    Odbicie fali  na granicy 2 ośrodków (gęstszego i rzadszego) - sprężyna/guma przy ścianie

M 43.4    Ciśnienie fali -  model ze strumieniem piasku

M 43.5*   Aparat Meldego do demonstracji fali stojącej

M 43.6    Rura Rubensa - fala stojąca w rurze z gazem (patrz też M 46.5)

M.43.7    Urządzenie do demonstracji fali stojącej an bazie aparatu Meldego - wersja z głośnikiem

M 43.8    Falownica Juliusa (patrz też M 42.5)

M 43.9    Fala na wodzie

 

AKUSTYKA

 

ŹRÓDŁA I DETEKTORY DŹWIĘKU. ROZCHODZENIE SIĘ DŹWIĘKU

M 44.1    Różne rodzaje dźwięku - huk (nadmuchana torebka papierowa), szelest (zgniatanie papieru), syrena Seebecka, monochord, piszczałki

M 44.3    Detektor dźwięku - mikrofon (obserwacja na oscyloskopie) (patrz też M 46.7)

M 44.4    Ciśnienie fali głosowej - detektor fali akustycznej

M 44.5    Analiza drgań widełek stroikowych - obserwacja na oscyloskopie

M 44.6*   Rozchodzenie się dźwięku - dzwonek pod kloszem pompy próżniowej

M 44.7    Warunki promieniowania dźwięku - dwa kamertony z otwartym i zamkniętym pudłem rezonansowym

 

REZONANS AKUSTYCZNY

M 45.1    Rezonans widełek stroikowych, rezonans z pudłem

M 45.2*   Fala stojąca, rezonans akustyczny - rura szklana zanurzana w wodzie

M 45.3*   Rezonans akustyczny - piszczałki, monochord, flet

M 45.4*   Rezonans akustyczny -  "ryczące rury"

M 45.5    Rezonans akustyczny -  "ryczące rury" z siatką

M 45.6*   Rezonans akustyczny -  rura Kundta

 

AKUSTYCZNE ZJAWISKA FALOWE

M 46.1*   Zjawisko Dopplera - piszczałka poruszająca się po okręgu

M 46.2    Dudnienia na dwóch kamertonach - obserwacja na oscyloskopie (patrz też M 40.2)

M 46.3*   Figury Chladniego - płyta ze smyczkiem

M 46.4    Figury Chladniego - układ z generatorem

M 46.5    Rura Rubensa - fala stojąca w rurze z gazem (patrz też M 43.6)

M 46.6    Dudnienia na sygnałach elektrycznych - analiza na oscyloskopie (patrz też M 40.6)

M 46.7    Obserwacja różnych dźwięków na oscyloskopie - mikrofon (patrz też M 44.3)

M 46.8    Zjawisko Dopplera - dwa głośniki poruszające się po okręgu

M 46.9    Różnica w wysokości dźwięku fletu w różnych ośrodkach (powietrze, hel)

 

VARIA

V 1.1   Spadający łańcuszek kulkowy - efekt syfonowania

V 1.2   Zgniatacz jajek

V 1.3   Zanurzanie objętości gazu w słupie wody

V 1.4   Różnica ciśnień między obiektem a otoczeniem

V 1.5   Model tsunami

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TERMOMETRIA

 C 1.1*   Termometry - różne rodzaje termometrów cieczowych

 C 1.3    Termometr bimetaliczny

 C 1.4    Termograf

 C 1.5    Termopara – 2 złącza

 C 1.6    Termopara – wersja komercyjna

 C 1.7    Element termometryczny Pt-100 (zależność temperatury od oporu)

 C 1.8    Termometr Galileusza

 C 1.9    Termometr gazowy

 C 1.10   Folia ciekłokrystaliczna

 C 1.11   Kamera termowizyjna (patrz też C 6.6) 

 C 1.12   Termometr platynowy (zakres od -300 °C)

                                    

 ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA CIAŁ STAŁYCH

 C 2.1*   Liniowa rozszerzalność cieplna  - dylatometr

 C 2.2*   Liniowa rozszerzalność cieplna - pierścień Gravesanda

 C 2.3    Przyrząd Tyndalla - łamanie prętów żeliwnych

 C 2.4    Płaskownik bimetaliczny

 C 2.5    Współczynnik rozszerzalności szkła i kwarcu

 C 2.6    Anomalna rozszerzalność gumy

 C 2.7    Liniowa rozszerzalność cieplna - polipropylen

 

ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA CIECZY I GAZÓW

 C 3.1*   Rozszerzalność objętościowa cieczy - kolba z zabarwioną wodą

 C 3.2*   Rozszerzalność objętościowa gazów - ogrzewanie kolby rękami

 C 3.3    Anomalna rozszerzalność wody

 C 3.4    Termometr gazowy

 C 3.5    Prawo Boyle'a-Mariotte'a - coach

 

 KALORYMETRIA

 C 4.1    Ciepło właściwe - przyrząd Schoentiesa

 C 4.2*   Kalorymetr

 

PRZENOSZENIE CIEPŁA - PRZEWODNICTWO CIEPLNE

 C 5.1*   Przewodnictwo termometryczne - odpadanie blaszek od różnych prętów

 C 5.2    Przewodnictwo cieplne - pręt drewniany i metalowy, owinięte papierem, w płomieniu palnika

 C 5.3*   Przewodnictwo cieplne - siatka miedziana, lampa Davy’ego

 C 5.4    Anizotropowe przewodnictwo cieplne - drewno jesionowe

 C 5.5*   Przewodnictwo cieplne wody - lód na dnie probówki wypełnionej wodą

 C 5.6    Przewodnictwo cieplne cieczy (wody i oliwy) - obserwacja wysokości par eteru

 C 5.7    Przewodnictwo cieplne gazów - hel i powietrze

 C 5.8*   Efekt Leidenfrosta - krople wody na rozgrzanej płycie metalowej

 C 5.9*   Termosy, naczynia Dewara

 C 5.10   Rurki cieplne w podczerwieni

 

PRZENOSZENIE CIEPŁA - KONWEKCJA I PROMIENIOWANIE

 C 6.1*   Konwekcja w gazach - unoszenie się powietrza nad rozgrzaną płytą metalową

 C 6.2*   Konwekcja w gazach - zachowanie się płomienia świecy przy drzwiach na różnych wysokościach

 C 6.3    Konwekcja w cieczach

 C 6.4*   Model grawitacyjnego centralnego ogrzewania

 C 6.5    Przenoszenie ciepła przez promieniowanie - kostka sześcienna o różnych powierzchniach bocznych – pirometr lub kamera termowizyjna

 C 6.6    Kamera termowizyjna (patrz też C 1.11)

C 6.7    Radiometr Crookesa

C 6.8    Zapalanie za pomocą skupionej wiązki światła

 

PRZEMIANY FAZOWE I ZJAWISKA Z NIMI ZWIĄZANE; ROZTWORY

C 7.1*   Zamarzanie wody pod kloszem pompy próżniowej

C 7.2*   Kriofor

C 7.3    Zestalanie argonu przy pomocy ciekłego azotu

C 7.4    Przechłodzenie tiosiarczanu sodu

C 7.5*   Regelacja lodu

C 7.6    Stop Wooda

C 7.7     Oziębianie wskutek parowania eteru

C 7.10   Temperatura krytyczna dwutlenku węgla

C 7.12*  Kocioł Papina

C 7.13   Temperatura wrzenia wody pod zmniejszonym ciśnieniem

C 7.15*  Model gejzera

C 7.16   Przegrzanie wody destylowanej

C 7.17   Higrometr

C 7.18   Prawo Raoulte'a - zmiana temperatury wrzenia w roztworach

C 7.19   Temperatura krytyczna eteru

C 7.20   Opalescencja krytyczna

C 7.21   Zestalanie azotu pod obniżonym ciśnieniem

C 7.22   Skraplanie butanu pod podwyższonym ciśnieniem

C 7.23   Wytwarzanie suchego lodu - rozprężenie adiabatyczne (patrz też C 10.7)

C 7.24   Przegrzana para wodna

C 7.25   Nitinol - metal z pamięcią kształtu

 

ZJAWISKA W NISKICH TEMPERATURACH

C 8.1    Zestalanie  propanu-butanu przy pomocy ciekłego azotu

C 8.2    Demonstracje z ciekłym azotem - fosforescencja parafiny, dzwonek z ołowiu

C 8.3    Zmiana własności sprężystych w niskich temperaturach - kwiaty, kauczuk, guma itp.

C 8.4    Zmniejszanie się oporu elektrycznego przewodników w niskich temperaturach

C 8.5    Nadprzewodnik wysokotemperaturowy – lewitacja magnesu

C 8.6    Nadprzewodnik wysokotemperaturowy – lewitacja nadprzewodnika

C.8.7    Nadprzewodnik wysokotemperaturowy - lewitacja nad ścieżką magnetyczną

C 8.8    Nadprzewodnik - zanik oporu

C 8.9   Skraplanie tlenu atmosferycznego przez wychłodzenie

C 8.10*  Paramagnetyzm ciekłego tlenu (En. 09)

C 8.11   Pierścień Thomsona schłodzony w ciekłym azocie

C 8.12   Baloniki wypełnione CO2 (lub powietrzem) schładzane w cieklym azocie

C 8.13   Piłeczka pingpongowa wirująca po kąpieli w ciekłym azocie

C 8.14   Zmiana barwy świecenia LED po schłodzeniu w ciekłym azocie

C 8.15   Ciekły azot w bidonie zamkniętym balonikiem

C 8.16   Erupcja mgły - ciekły azot + wrząca woda

 

TERMODYNAMIKA

 

PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI

C 9.1    Zamiana pracy na ciepło - wystrzał korka

C 9.3*   Zamiania pracy na ciepło - kucie termoelementu

C 9.5*   Proces adiabatyczny - tworzenie się mgły w butli (patrz też C 10.1/ C 11.2)

C 9.6*   Modele silników - maszyna parowa, silniki spalinowe (patrz też C 11.1)

C 9.10   Zamiana pracy na ciepło – tarcie drewna o drewno

C 9.11*  Zamiana pracy na ciepło – spadek swobodny śrutu ołowianego (Cn 02)

 

PRZEMIANY GAZOWE

C 10.1*   Proces adiabatyczny - tworzenie się mgły w butli (patrz też C 9.5/ C 11.2)

C 10.4    Przemiana izotermiczna

C 10.5    Przemiana izobaryczna

C 10.6    Przemiana izochoryczna

C 10.7    Rozprężenie adiabatyczne – gaśnica śniegowa (patrz też C 7.23)

 

DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI

C 11.1*   Modele silników - maszyna parowa, silniki spalinowe (patrz też C 9.6)

C 11.2*   Proces adiabatyczny - tworzenie mgły w butli (patrz też C 9.5/ C 10.1)

C 11.3    Silnik zapadkowy

C 11.4    Maszyna parowa

C 11.5    Turbina parowa

C 11.6    Silnik Stirlinga - model niskotemperaturowy

C 11.7*   Silnik Stirlinga - model wysokotemperaturowy (Cn 06)

C 11.8*   Silnik Curie (patrz też E 15.5)

C 11.9    Rakieta z butelki PET

C 11.10  Termoogniwo

C 11.11  Ogniwo wodorowe

C 11.12* Ptak pijący wodę (Cn 06)

C 11.13  Procesy nieodwracalne - nagrany film z przygotowania jajecznicy odtworzony wstecz

 

TEORIA KINETYCZNO-MOLEKULARNA MATERII

 

WŁASNOŚCI CZĄSTECZKOWE CIECZY - NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE

C 12.1    Piórko w wodzie, uginanie się powierzchni wody pod naciskiem ostrza żyletki

C 12.2*   Napięcie powierzchniowe - pływająca igła, spirala, żyletka i siatka na powierzchni wody

C 12.3*   Dwie pozycje równowagi areometru

C 12.4    Kropla alkoholu i oliwy na powierzchni wody, ruch kawałków kamfory na powierzchni wody

C 12.5    Pływanie okrętów w postaci żyletek z kawałkiem kamfory na powierzchni wody

C 12.6*   Ciśnienie pod zakrzywioną powierzchnią cieczy - mała i duża bańka mydlana

C 12.8*   Wpływ pola elektrostatycznego na wielkość napięcia powierzchniowego - wypływanie wody z kapilary

C 12.10  Przeciekanie wody przez błonę mydlaną, przelatywanie przez błonę mydlaną namydlonych kulek

C 12.11* Powierzchnie minimalne - prostokątna ramka z ruchomym bokiem, kołowa ramka z nićmi

C 12.12  Tworzenie się baniek mydlanych w naczyniu płaskorównoległym

 

WŁASNOŚCI CZĄSTECZKOWE CIECZY - PRZYLEGANIE, MENISK, WŁOSKOWATOŚĆ

C 13.1    Zwilżanie i niezwilżanie wodą parafiny

C 13.2*   Siły spójności - kontakt dwóch płytek szklanych

C 13.3    Klin, odrywanie płytki od powierzchni wody

C 13.4    Zjawisko włoskowatości

 

KINETYCZNA TEORIA GAZÓW I CIECZY

C 14.1    Dwuwymiarowy model gazu - stół powietrzny

C 14.3    Częstość zderzeń w dwuwymiarowym modelu gazu (ciśnienie) - stół powietrzny

C 14.7    Rozkład grawitacyjny - stół powietrzny

C 14.8    Ruchy Browna - obserwacja przez mikroskop

C 14.9    Ruchy Browna - model na stole powietrznym

C 14.10  Dyfuzja - stół powietrzny

C 14.11  Dyfuzja gazów

C 14.12  Drzewo Saturna - żelazocyjanek potasu w siarczanie miedzi

C 14.13  Zjawisko osmozy - ciśnienie osmotyczne

C 14.14  Zależność lepkości cieczy i gazów od temperatury

C 14.15   Ruchy Browna - model z wibratorem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ELEKTROSTATYKA

  

ELEKTRYZOWANIE CIAŁ. ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSTATYCZNE                     

E 1.1    Elektryzowanie ciał przez potarcie

E 1.2    Własności naelektryzowanych przez potarcie płytek pleksi-sukno w pobliżu skrawków papieru i naelektryzowanej kulki

E 1.3    Oddziaływanie elektrostatyczne - laska ebonitowa (szklana) i naelektryzowana kulka

E 1.4    Oddziaływanie elektrostatyczne - dwie naelektryzowane kulki

E 1.5    Oddziaływanie elektrostatyczne - laski ebonitowe i szklane

E 1.6    Oddziaływanie elektrostatyczne - sukno-pleksi, szkło-pleksi

E 1.7    Oddziaływanie przewodników różnych rozmiarów naelektryzowanych jednoimiennie

E 1.8    Elektroskopy i elektrometry (patrz też E 3.2)

E 1.9    Przewodniki i izolatory (patrz też E 5.1)

E 1.10   Rozładowanie elektrometru przez działanie czynnika jonizującego (świeca)

E 1.11   Zobojętnianie się ładunków różnych znaków (patrz też E 3.1)

E 1.12   Zjawisko elektryzowania płytek sukno-pleksi w puszce Faradaya

E 1.13   Ładowanie elektrometrów przez przenoszenie ładunków

                                                             

INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA

E 2.1    Indukcja elektrostatyczna - zbliżanie i oddalanie ciała naelektryzowanego do elektrometru

E 2.2    Trwałe ładowanie przez indukcje dwóch kul metalowych

E 2.3    Rozkład ładunku wytworzonego na kuli przewodzącej podczas elektryzowania jej przez indukcję

E 2.4    Ładowanie przez indukcję dwóch elektrometrów

E 2.5    Trwałe naelektryzowanie elektrometru przez indukcję przy pomocy puszki Faradaya

E 2.6    Przyciąganie lekkich ciał obojętnych do naelektryzowanej laski szklanej (ebonitowej)

E 2.7    Elektrofor

E 2.8    Maszyna elektrostatyczna

E 2.9    Generator elektrostatyczny Kelvina

 

ŁADUNEK ELEKTRYCZNY. PRAWO COULOMBA

E 3.1    Zobojętnianie się ładunków różnych znaków (patrz też E 11.1)

E 3.2    Elektroskopy i elektrometry (patrz też E 1.8)

E 3.3    Model elektrometru bezwzględnego

E 3.4    Model elektrometru kwadrantowego

E 3.5    Model doświadczenia Millikana

E 3.6    Prawo Coulomba

 

POLE ELEKTROSTATYCZNE                                                         

E 4.1    Badanie potencjału w danym punkcie pola elektrostatycznego przy pomocy sondy płomieniowej

E 4.2    Badanie potencjału między okładkami kondensatora przy użyciu sondy płomieniowej

E 4.3    Elektrometr w puszce Faradaya

E 4.4    Badanie natężenia pola elektrostatycznego za pomocą kulki z rdzenia bzowego

E 4.5    Dodawanie się pól elektrostatycznych          

E 4.6    Wykazanie istnienia pola elektrostatycznego przy pomocy indukowanego dipola

E 4.7    Wyznaczanie kierunku linii sił pola elektrostatycznego przy pomocy dipola

E 4.8    Linie sił pola elektrostatycznego - pióropusz

E 4.9    Linie sił pola elektrostatycznego - grysik w oleju

E 4.10 Butelka z kulką w polu elektrostatycznym (En. 05)

 

ROZMIESZCZENIE ŁADUNKU W PRZEWODNIKU

E 5.1    Przewodniki i izolatory (patrz też E 1.9)

E 5.2    Rozmieszczenie ładunku na powierzchni przewodnika – kula wydrążona w środku, bryła o różnym zakrzywieniu powierzchni               

E 5.3    Badanie powierzchniowego rozmieszczenia ładunku przy pomocy siatki Kolbego

E 5.4    Gęstość powierzchniowa ładunku na ostrzach - młynek Franklina, gaszenie świecy

E 5.5    Generator van de Graaffa

 

POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA                                   

E 6.1    Porównanie pojemności elektrycznej ciał o różnych kształtach

E 6.2    Porównanie pojemności elektrycznej przewodników przez ich rozładowanie - dzwonek elektrostatyczny

E 6.3    Zależność pojemności elektrycznej od obecności ciał uziemionych - zasada działania kondensatora

E 6.4    Wpływ dielektryka na pojemność kondensatora (patrz też E 7.3)

E 6.5    Zależność pojemności elektrycznej od wielkości naelektryzowanej powierzchni

E 6.7    Multiplikator napięcia

E 6.8    Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów - częstotliwość przeskoku iskry elektrycznej

E 6.9    Doświadczenie z rozbieralną butelką lejdejską

 

POLARYZACJA ELEKTROSTATYCZNA

E 7.1    Polaryzacja strumienia wody - odchylanie strugi wody od pionu pod wpływem laski ebonitowej (szklanej)

E 7.2    Wciąganie dielektryka między okładki kondensatora

E 7.3    Wpływ dielektryka na pojemność kondensatora (patrz też E 6.4)

E 7.4    Histereza dielektryczna - obserwacja na oscyloskopie

E 7.5    Zjawisko piezoelektryczne - zgniatanie piezoelektryka

E 7.6    Piezoelektryk jako czujnik drgań mechanicznych

E 7.7    Wodny most - Water Thread Experiment

 

 

PRĄD ELEKTRYCZNY STAŁY

 

PODSTAWOWE ZJAWISKA I POJĘCIA - NAPIĘCIE, NATĘŻENIE , OPÓR

E 8.1    Prąd elektryczny - powolne rozładowanie kondensatora

E 8.2    Rozkład potencjału wzdłuż przewodnika

E 8.3    Spadek potencjału wzdłuż przewodnika z prądem

E 8.4    Zasada działania amperomierza cieplnego

E 8.6    Prawo Ohma

E 8.7    Zależność oporu od długości i przekroju przewodnika

E 8.8    Zależność oporu  przewodnika od temperatury

E 8.9    Zależność oporu  włókna żarówki od temperatury

E 8.10  Przewodnictwo rozgrzanego szkła

E 8.11  Zależność oporu elektrolitu od temperatury

E 8.12  Pomiar oporu przy pomocy woltomierza i amperomierza

E 8.13  Przewodnictwo półprzewodnika w zależności od temperatury

                                                      

ŹRÓDŁA PRĄDU STAŁEGO

E 9.1    Opór wewnętrzny ogniwa

E 9.2    Pomiar siły elektromotorycznej metodą kompensacji

E 9.3    Ogniwa galwaniczne

E 9.4    Polaryzacja ogniwa Volty

E 9.6    Ogniwo polaryzacyjne - akumulator ołowiowy

E 9.7    Depolaryzacja ogniwa galwanicznego

E 9.8    Niezależność siły elektromotorycznej ogniwa od powierzchni elektrod

E 9.9    Równoległe i szeregowe łączenie ogniw

E 9.10   Stos Volty

                               

OBWODY PRĄDU STAŁEGO. PRAWA KIRCHHOFFA. PRAWO JOULE'A

E 10.1   Równoległe i szeregowe łączenie oporów

E 10.2   Prawa Kirchhoffa

E 10.3   Prawo Joule'a – drut oporowy

E 10.4   Zasada działanie bezpieczników topikowych

E 10.6   Efekt Peltiera

E 10.8   Termoemisja elektronów - żarówka oświetleniowa otoczona folią

 

PRĄDY W ELEKTROLITACH

E 11.1   Opór elektrolitu

E 11.2   Galwanostegia – efekt elektrolizy

E 11.3   Elektroliza octanu ołowiu - "drzewo Saturna" ("broda Mahometa")

E 11.4   Elektroliza siarczanu miedzi

E 11.6   Zależność oporu elektrolitu od temperatury

E 11.7   Elektroliza siarczanu miedzi - dendryty

 

PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE GAZÓW

E 12.1   Przewodnictwo elektryczne gazów - wyładowanie w gazie rozrzedzonym

E 12.2   Usuwanie jonów przy pomocy pola elektrycznego

E 12.3   Wyładowanie iskrowe

E 12.4   Wyładowanie koronowe – kula plazmowa

E 12.5   Łuk elektryczny

E 12.7   Neonówka

E 12.8   Własności wyładowań elektrycznych w gazach rozrzedzonych - rurka Hittorfa, rurka Holza

E 12.9   Promienie kanalikowe

E 12.10  Rola jonów przy tworzeniu się mgły

E 12.11  Filtry elektryczne "kominowe"

E 12.12  Promienie katodowe

E 12.13  Rekombinacja jonów

E 12.14  Model wyładowania atmosferycznego

               

MAGNETYZM

 

PODSTAWOWE POJĘCIA I ZJAWISKA MAGNETYZMU

E 13.1   Magnesy trwałe

E 13.2   Bieguny magnesu i strefa neutralna - magnesowanie i łamanie brzeszczotów

E 13.3   Magnesowanie przez wpływ

E 13.4   Dwa rodzaje magnetyzmu

E 13.5   Oddziaływanie - magnes i żelazo

E 13.6   Oddziaływanie - dwa magnesy

 

POLE MAGNETYCZNE

E 14.1   Składanie pól magnetycznych

E 14.2   Określanie natężenia pola magnetycznego na podstawie drgań igły magnetycznej

E 14.3   Pole magnetyczne ziemi

E 14.4   Pomiar pól magnetycznych przy pomocy hallotronu

E 14.5   Badanie zmiennych pól magnetycznych - sonda hallotronowa (patrz też E 16.11)

E 14.6   Linie pola magnetycznego magnesu - opiłki żelaza

E 14.7   Pływanie bieguna magnetycznego wzdłuż linii sił pola magnetycznego

E 14.8   Teslomierz

 

MAGNETYCZNE WŁASNOŚCI MATERII

E 15.1   Zjawisko nasycenia magnetycznego żelaza

E 15.2   Histereza magnetyczna - demonstracja na oscyloskopie

E 15.3   Efekt Barkhausena

E 15.4   Punkt Curie - demonstracja przy pomocy wahadła

E 15.5   Punkt Curie  - demonstracja przy pomocy wirnika (patrz też C 11.8)

E 15.6   Zjawisko nasycenia magnetycznego - obserwacja na oscyloskopie

E 15.7   Diamagnetyzm i paramagnetyzm ciał stałych - bizmut i aluminium

E 15.8   Diamagnetyzm i paramagnetyzm cieczy

E 15.9   Diamagnetyzm gazów - płomień świecy

E 15.10 Punkt Curie – ogrzewanie niklu

E 15.11 Model ferromagnetyka

E 15.12 Lewitacja grafitu pyrolitycznego

E 15.13 Paramagnetyzm ciekłego tlenu (En.09)

  

POLE MAGNETYCZNE PRZEWODNIKA Z PRĄDEM

E 16.1   Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem – doświadczenie Oersteda

E 16.2   Pole magnetyczne wokół przewodnika kołowego i solenoidu – igiełki magnetyczne

E 16.5   Pole magnetyczne przewodnika z prądem – opiłki żelaza

E 16.6   Pole magnetyczne obwodu kołowego - opiłki żelaza

E 16.7   Pole magnetyczne solenoidu – opiłki żelaza

E 16.8   Elektromagnesy

E 16.9   Przyrządy oparte na zastosowaniu elektromagnesów - dzwonek elektryczny, przerywacz elektromagnetyczny

E 16.10 Zasada działania przekaźnika

E 16.11 Badanie zmiennych pól magnetycznych - sonda hallotronowa (patrz też E 14.5)

E 16.12 Zależność natężenia pola elektromagnetycznego od szerokości elektromagnesu – sonda hallotronowa

E 16.13 Elektromagnes termoelektryczny

E 16.14 Elektromagnesy - cewka z rdzeniem stalowym i aluminiowym

               

SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA.

E 17.1   Siła elektrodynamiczna - ramka

E 17.2   Siła elektrodynamiczna - silnik elektryczny

E 17.3   Działanie magnesu na przewodnik z prądem

E 17.5   Model galwanoskopu

E 17.6   Koło Barlowa (bezrtęciowe)

E 17.7   Model galwanoskopu z ruchomą cewka

E 17.8   Działanie niejednorodnego pola magnetycznego na cewkę

E 17.9   Cewka w polu magnetycznym Ziemi

E 17.13 Wzajemne oddziaływanie dwóch przewodników równoległych z prądem

E 17.14 Oddziaływanie dwóch cewek

E 17.15 Spirala Rogeta

E 17.17 Efekt Halla

E 17.18 Odchylanie wiązki elektronów w polu magnetycznym

E 17.19 Zakrzywianie toru elektronów w polu magnetycznym - cewki Helmholza

E 17.20 Efekt Halla - płytka bizmutowa

E 17.21 Skaczący przewód - jumping wire

E 17.22 Siła elektrodynamiczna - pręt na szynach (patrz też E 17.1)

E 17.23 Działanie jednorodnego pola magnetycznego na cewkę z prądem

 

 

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. PRĄD ZMIENNY

 

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

E 18.1   Wzbudzanie prądu indukcyjnego w przewodniku poruszanym w polu magnetycznym

E 18.2   Wzbudzanie prądu indukcyjnego poprzez ruch magnesem względem cewki

E 18.3   Wzbudzanie prądu indukcyjnego poprzez obracanie cewki w polu magnetycznym

E 18.4   Wzbudzanie prądu indukcyjnego poprzez odkształcenie obwodu w ziemskim polu magnetycznym

E 18.5   Induktor ziemski

E 18.7   Transformator - zmiana amplitudy i fazy prądu

E 18.8   Indukcja elektromagnetyczna - magnes przesuwany przez długą cewkę

E 18.9   Indukcja elektromagnetyczna - magnes i 4 cewki z LED

  

PRĄDY WIROWE

E 19.1   Prądy wirowe - przyciąganie i odpychanie dysku aluminiowego

E 19.2   Prądy wirowe - ruch magnesu wywołany wirującą tarczą

E 19.3   Prądy wirowe - obracanie się pierścienia w wirującym polu magnetycznym

E 19.4   Prądy Foucaulta - wahadło Waltenhofena

E 19.5   Pierścień Thomsona

E 19.6   Magnes spadający w miedzianej rurce

E 19.7   Prądy wirowe - kusza

E 19.8   Prądy wirowe - wahadło magnetyczne

 

SAMOINDUKCJA. INDUKCJA WZAJEMNA

E 20.1   Samoindukcja - powolne narastanie prądu

E 20.2   Samoindukcja - wzrost napięcia przy przerywaniu prądu

E 20.3   Indukcja wzajemna

 

PRĄD ZMIENNY. URZĄDZENIA PRĄDU ZMIENNEGO

E 21.1   Prąd zmienny - amperomierz na prąd stały i zmienny w obwodzie prądu zmiennego

E 21.2   Prądnica prądu stałego i zmiennego

E 21.4   Wirujące pole magnetyczne - zasada działania silnika 3-fazowego

E 21.6   Praca prądu elektrycznego - zmiana natężenia prądu przy docisku pręta do tarczy szlifierki

E 21.7   Transformator składany

E 21.8   Transformator obniżający napięcie - topienie kalafonii, spawarka punktowa

E 21.9   Transformator podwyższający napięcie - powstawanie i wygasanie łuku

E 21.10  Induktor Rumkorffa

 

OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO

E 22.1   Kondensator w obwodzie prądu stałego - świecenie żarówki przy włączaniu

E 22.2   Pojemność w obwodzie prądu zmiennego - obwód RC

E 22.3   Opór cewki indukcyjnej

E 22.6   Obwód LC

E 22.7   Układ różniczkujący RC i RL

E 22.8   Układ całkujący  RC i RL

E 22.9   Filtry elektryczne - zasada działania

E 22.10 Model silnika indukcyjnego

 

ELEMENTY CZYNNE W OBWODACH PRĄDU ZMIENNEGO - DIODA, TRANZYSTOR

E 23.1   Charakterystyka diody półprzewodnikowej

E 23.2   Dioda jako prostownik - prostowanie jednopołówkowe

E 23.3   Układ Graetza - prostowanie dwupołówkowe

E 23.6   Tranzystor jako wzmacniacz

 

OBWODY DRGAJĄCE. REZONANS ELEKTRYCZNY

E 24.1   Obwód LC

E 24.2   Drgania relaksacyjne

E 24.3   Rezonans elektryczny RLC szeregowy

E 24.4   Rezonans elektryczny RLC równoległy

E 24.6   Elektryczne układy sprzężone

E 24.8   Układ elektryczny drgający – drgania gasnące

 

FALE  ELEKTROMAGNETYCZNE.  MIKROFALE

E 25.1   Rezonans elektromagnetyczny - dwie butelki lejdejskie

E 25.2   Zestaw do demonstracji rozchodzenia się fal elektromagnetycznych - przekazywanie informacji drogą radiową, generator wielkiej i niskiej częstotliwości

E 25.3   Koherer

E 25.4   Fale elektromagnetyczne - druty Lechera

E 25.5   Detekcja stojącej fali elektromagnetycznej - mikrofale

E 25.6   Pomiar długości mikrofal

E 25.7   Badanie przenikliwości mikrofal przez różne materiały oraz odbicia od różnych materiałów

E 25.9   Model radaru

E 25.10 Demonstracja polaryzacji mikrofal

E 25.12 Dyfrakcja mikrofal na krawędzi , na szczelinie i na siatce dyfrakcyjnej

E 25.13 Detekcja interferencji mikrofal

E 25.14 Załamanie mikrofal

E 25.15 Demonstracja przejścia od całkowitego wewnętrznego odbicia mikrofal do całkowitej transmisji

E 25.16  Płytka ćwierćfalowa dla mikrofal (patrz też O 6.14)

E 25.17 Interferometr Michelsona - mikrofale (patrz też O 5.9)

E 25.18 Strefy Fresnela

E 25.19 Dyfrakcja Bragga na krysztale (patrz też W 5.6)

E 25.20 Generator wielkiej częstotliwości - wyładowanie bezelektrodowe

E 25.21 Kula plazmowa

E 25.22 Plazmoid w kuchence mikrofalowej

E 25.23 Fala stojąca w kuchence mikrofalowej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPTYKA GEOMETRYCZNA

  

ZJAWISKA OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

O 1.1    Cienie

O 1.2    Prowadnice światła, światłowody

O 1.3    Odbicie i załamanie światła

O 1.4    Całkowite wewnętrzne odbicie światła

O 1.5    Katakaustyka

O 1.6    Zwierciadło płaskie

O 1.7    Zwierciadło wklęsłe i wypukłe

O 1.8    Pryzmat wodny odwracający

O 1.9    Pryzmat odwracający Amici

O 1.11  Załamanie światła w ośrodku o zmiennej gęstości - roztwór soli kuchennej zmienny stężeniu

O 1.12  Pryzmat - minimum odchylenia

O 1.13  Soczewka powietrzna w wodzie

O 1.14  Soczewka wodna

O 1.15  Dwuwklęsła soczewka powietrzna w wodzie (patrz O 1.13)

O 1.16  Załamanie światła na gradiencie gęstości ośrodka - wiązka laserowa prostopadła do gradientu

O 1.17  Lustro weneckie

O 1.18  Kulki żelowe w wodzie - znikanie

 

PRZYRZĄDY OPTYCZNE

O 2.1    Zwierciadło płaskie

O 2.1    Zasada działania kalejdoskopu

O 2.3    Zasada działania sekstansu

O 2.4    Zwierciadło wklęsłe i wypukłe

O 2.8    Pryzmat achromatyczny i a vision directe

O 2.12  Luneta astronomiczna

O 2.13  Mikroskop

O 2.14  Gogle pryzmatyczne (zamiana prawo-lewo)

O 2.15  Pudło do znikania

             

WADY ODWZOROWAŃ OPTYCZNYCH

O 3.1    Koma

O 3.2    Astygmatyzm

O 3.3    Aberracja sferyczna

O 3.4    Aberracja chromatyczna podłużna

O 3.5    Aberracja chromatyczna poprzeczna

O 3.6    Dystorsja

O 3.7    Zakrzywienie obrazu

 

            

OPTYKA FALOWA

 

DYFRAKCJA

O 4.1    Dyfrakcja światła na druciku

O 4.2    Dyfrakcja na siatce dyfrakcyjnej transmisyjnej

O 4.3    Dyfrakcja na pręcie z nacięciami (siatka dyfrakcyjna transmisyjna)

O 4.4    Strefy Fresnela - mikrofale

O 4.5    Dyfrakcja Bragga na krysztale

O 4.6    Porównanie dyfrakcji światła zwykłego i laserowego na druciku, szczelinie lub dwóch szczelinach

O 4.7   Model filtracji przestrzennej

O 4.8  Siatka dyfrakcyjna obserwowana przez mikroskop

                                                      

INTERFERENCJA

O 5.1    Barwy interferencyjne - błonki mydlane o zmiennej grubości w świetle odbitym i przechodzącym

O 5.2    Pierścienie Newtona w świetle odbitym i przechodzącym

O 5.3    Interferometr Fabry-Perot

O 5.4    Doświadczenie Younga

O 5.5    Interferometr Michelsona

O 5.9    Interferometr Michelsona – mikrofale (patrz też E 25.17)

O 5.10  Interferencja - zwierciadło Fresnela

O 5.11  Doświadczenie Younga dla światła laserowego - analiza obrazu interferencyjnego

O 5.12  Doświadczenie Fresnela-Arago - interferencja wiązek spolaryzowanych

 

POLARYZACJA

O 6.1    Przyrząd polaryzacyjny Norrenberga

O 6.2    Polaryzacja światła przy załamaniu

O 6.3    Polaryzacja światła przez rozproszenie

O 6.4    Skręcenie płaszczyzny polaryzacji - roztwory optycznie czynne

O 6.5    Obrazy różnych przedmiotów w świetle spolaryzowanym

O 6.6    Pryzmat Wollastone'a

O 6.7    Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym - zjawisko Faradaya

O 6.8    Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w polu elektrycznym w ferroelektryku

O 6.9    Zmiana fazy przy odbiciu światła od powierzchni dielektryka - pierścienie Newtona w świetle spolaryzowanym

O 6.10   Polaryzacja światła przy odbiciu od powierzchni dielektryka

O 6.11   Polaryzacja światła przy odbiciu od powierzchni metalu

O 6.12   Polaryzacja eliptyczna

O 6.13   Płytka ćwierćfalowa - polaryzacja kołowa

O 6.14   Płytka ćwierćfalowa dla mikrofal (patrz też E 25.16)

O 6.15   Dwójłomność kalcytu

O 6.16   Polaryzacja przez odbicie - eliminacja odbić od szyby (misiek)

O 6.17   Skręcenie płaszczyzny polaryzacji - barwna helisa w roztworze cukru (sacharozy)

 

DYSPERSJA

O 7.1    Dyspersja pryzmatu

O 7.2    Dyspersja normalna i anomalna

O 7.3    Skrzyżowane dyspersje

O 7.4    Widzenie. Złudzenia

 

FOTOMETRIA

 

PRZYRZĄDY  FOTOMETRYCZNE

O 8.1    Fotometr z tłustą plamą

O 8.2    Fotometr cieniowy

 

EMISJA I ABSORBCJA ŚWIATŁA. ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

 

ŻRÓDŁA ŚWIATŁA - WŁASNOŚCI PROMIENIOWANIA

O 9.1    Widmo liniowe rtęci

O 9.2    Widma liniowe par i gazów (spektrometr szkolny)

O 9.5    Demonstracja prawa Wiena

O 9.6    Absorpcja i fluorescencja w parach sodu

O 9.7    Absorpcja w szkle neodymowym

O 9.8    Widmo absorpcyjne chlorofilu

O 9.9    Dwubarwność (dichromatyzm) oleju z pestek dyni

O 9.10  Widmo światła białego (On. 06)

 

 

OPTYKA WSPÓŁCZESNA

 

PODSTAWOWE ZJAWISKA OPTYKI WSPÓŁCZESNEJ

O 10.3   Zastosowanie modulacji światła laserowego do przesyłania informacji

O 10.7   Zmiana fazy przy odbiciu światła od powierzchni dielektryka - pierścienie Newtona w świetle spolaryzowanym

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PODSTAWY FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ

W 1.1    Wyładowanie w gazach rozrzedzonych

W 1.2    Reklamowe rury jarzeniowe

W 1.3    Promienie katodowe - odchylanie w polu magnetycznym

W 1.5    Promienie kanalikowe

W 1.6    Efekt Halla

W 1.8    Odchylanie wiązki elektronów w polu magnetycznym - ekran pokryty luminoforem

W 1.9    Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - łuk elektryczny

W 1.10  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - lampa rtęciowa

W 1.11  Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - fotoopór

W 1.12  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - fotodioda

W 1.13  Dyfrakcja elektronów

W 1.14  Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - ogniwo fotogalwaniczne

 

ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ

W 2.1    Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - łuk elektryczny

W 2.2    Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - lampa rtęciowa

W 2.3    Efekt Comptona

 

ELEMENTY  FIZYKI  ATOMOWEJ

W 3.1    Doświadczenie Franka-Hertza (lampa Hg)

W 3.2    Układ do detekcji paramagnetycznego rezonansu elektronowego

W 3.5    Paramagnetyczny rezonanse elektronowy - makroskopowy model

W 3.6    Doświadczenie Franka-Hertza (lampa Ne)

W 3.7    Widmo lampy rentgenowskiej - molibden

 

ELEMENTY   FIZYKI  JĄDROWEJ

W 4.1    Detekcja promieniowania przy pomocy licznika Geigera- Millera       

W 4.12  Modele reakcji jądrowych na stole powietrznym - stripping, rozszczepienie jądra, pick-up

W 4.14  Rozpraszanie Rutherforda - model na stole powietrznym

W 4.15  Oddziaływanie magnetyczne - stół powietrzny

 

ELEMENTY  FIZYKI  CIAŁA  STAŁEGO

W 5.1    Modele kryształów - (Al, diament, grafit, NaCl, CsCl, CaF2)

W 5.6    Dyfrakcja Bragga na krysztale - zestaw mikrofalowy (patrz też E 25.19)

W 5.7    Efekt Halla

W 5.8    Histereza dielektryczna - obserwacja na oscyloskopie

W 5.9    Zjawisko piezoelektryczne - zgniatanie piezoelektryka

W 5.10  Piezoelektryk jako czujnik drgań mechanicznych

W 5.12  Magnetostrykcja - zmiana długości pręta niklowego w polu magnetycznym

W 5.14  Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - fotoopór

W 5.15  Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - fotodioda

W 5.16  Przewodnictwo półprzewodnika w zależności od temperatury

W 5.17  Charakterystyka diody półprzewodnikowej

W 5.18  Charakterystyka tranzystora - typy charakterystyk

W 5.19  Histereza magnetyczna

W 5.20  Model ferromagnetyka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Bibliografia użyta do opisania doświadczeń pokazowych umieszczonych na stronie Centrum Dydaktyki:

 

 1. Doświadczenia pokazowe z fizyki. Opisy i wyjaśnienia. Tom I Mechanika" pod redakcją: Bogdan F. Bogacz, Antoni T. Pędziwiatr, Renata Gargula. Kraków 2018.
 2. Doświadczenia pokazowe z fizyki. Opisy i wyjaśnienia. Tom 2 Ciepło i fizyka cząsteczkowa; Elektryczność i magnetyzm; Optyka i inne" pod redakcją: Bogdan F. Bogacz, Antoni T. Pędziwiatr, Renata Gargula. Kraków 2018.
 3. Krystyna Oleksy, Praca magisterska „Doświadczenia pokazowe z fizyki – ciepło, drgania i fale, optyka”, IF UJ Kraków 1978.
 4. Antonella Meiani, „Wielka Księga eksperymentów”, wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, Zielona Góra 2008.
 5. Krystyna Oleksy, Praca magisterska, „Doświadczenia pokazowe z fizyki – mechanika”, UJ Kraków 1978.
 6. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna, Część IV – Optyka”, PWN Warszawa 1963.
 7. R. Resnick, J. Walker, D. Halliday, „Podstawy fizyki” Tom 4,  PWN, Warszawa 2014.
 8. https://pl.wikipedia.org/
 9. http://www.zludzenia.pl/
 10. http://ezotop.pl/printthread.php?tid=7325
 11. http://adonai.pl/relaks/zludzenia/
 12. R. Resnick, J. Walker, D. Halliday, ,,Podstawy fizyki” ,Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Z. Kamiński, „Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne”, WNT, Warszawa 1965.
 14. J. Massalski, M. Massalska, „Fizyka dla inżynierów cz. 1”, WNT Warszawa 2005.
 15. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna, Część I”, PWN Warszawa 1972.
 16. Magdalena Świeżak, Praca licencjacka „Opracowanie opisów dla zestawu doświadczeń pokazowych z fizyki”, IF UJ, Kraków 2012.
 17. A. Nawrot „Vademecum FIZYKA” , Kraków, Wydawnitwo Greg.
 18. M. Jeżewski, „Fizyka”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1961.
 19. Ewa Machej, Praca licencjacka „Opracowanie opisów dla zestawu doświadczeń pokazowych z fizyki”, IF UJ, Kraków 2013.
 20. T. Dryński „Doświadczenia pokazowe z fizyki”, Wydawnictwo PWN Warszawa 1961.
 21. Krystyna Białas, Praca magisterska „Doświadczenia pokazowe z fizyki na linii powietrznej” Kraków 1982.
 22. Sz. Szczeniowski, Fizyka Doświadczalna, Część II”, PWN Warszawa 1980.
 23. R.F. Feyman „Feymana wykłady z fizyki. Tom I”, PWN Warszawa 1974.
 24. User's Guide Coach 7 (cma-science.nl)
 25. A. Piekara, “Mechanika ogólna”, PWN Warszawa 1975.
 26. Jadwiga Wróbel, Praca magisterska „Doświadczenia pokazowe z fizyki na stole powietrznym” Kraków 1980.
 27. L. Landau, E. Lifszic, „Mechanika”.
 28. Marta Kotarba, Praca licencjacka „Opracowanie opisów dla zestawu doświadczeń pokazowych z fizyki”, IF UJ, Kraków 2013.
 29. C. Kittel, W.O. Knight, M.A. Ruderman, “Mechanika”.
 30. C. Bobrowski, Fizyka krótki kurs, WNT 1998.
 31. J. Orear, Fizyka, t. 1, WNT Warszawa 1998.
 32. R. Resnick, J. Walker, D. Halliday, ,,Podstawy fizyki” ,Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 33. Teresa Bocheńska, Praca magisterska "Doświadczenia pokazowe z fizyki ", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1976.
 34. Marta Górska, Praca magisterska „Doświadczenia pokazowe z fizyki – Mechanika i optyka”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1983.
 35. Krzysztof Kostka, Praca licencjacka „Opracowanie opisów dla zestawu doświadczeń pokazowych z fizyki”, IF UJ, Kraków 2012.
 36. H. Szydłowski, „Pracownia fizyczna wspomagana komputerem”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.