Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Zapraszamy na seminarium dydaktyczne, które odbywać się będzie w poniedziałki o godzinie 12.00 na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w auli A1-06.

 

04.03.2024.
 
Jolanta Sulma - doradca metodyczny z fizyki dla szkół podstawowych z województwa małopolskiego, nauczyciel fizyki i informatyki.
 

"Doradca metodyczny – przewodnik i mentor w świecie innowacji pedagogicznych".

 

Miejsce doradcy metodycznego w systemie doskonalenia nauczycieli: zadania doradcy i formy ich realizacji. Powierzenie zadań doradcy metodycznego. Charakterystyka innowacji pedagogicznych, cele innowacji, korzyści płynące z wdrażania innowacji w szkole. Prezentacja innowacji "Eksperymenty dla dużych i małych" zrealizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie oraz działania innowacyjnego pod nazwą „Kopernikański Dzień Nauki”, realizowanego we współpracy z nauczycielami w pięciu szkołach województwa małopolskiego.

Jolanta Sulma - doradca metodycznego z fizyki dla szkół podstawowych z województwa małopolskiego nauczyciel fizyki i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie oraz nauczyciel fizyki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku. Ambasadorka Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska przy Centrum Nauki Kopernik. Organizatorka odbywającej się cyklicznie Ogólnopolskiej Konferencji EduSky oraz corocznego Pikniku Naukowego „A to Ciekawe” w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku. Nawiązała współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w zakresie projektu CREDO i stworzyła pakiet edukacyjny dla nauczycieli z tego zakresu. Inicjatorka warsztatów dla nauczycieli fizyki, prowadzonych wspólnie z pracownikami Centrum Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych z fizyki: Nauka przez Doświadczanie oraz Eksperymenty dla małych i dużych. Napisała i opublikowała inscenizacje szkolne „Maria Skłodowska-Curie”- nasza polska noblistka”,  „Kazimierz Prószyński-pionier kinematografii”. Wraz z uczniami wzięła udział w spotkaniu online z astronautą, zorganizowanym przez CNK, oraz zdobyła wiele nagród w konkursach, m.in. Postaw na Słońce, Remote Mars Yard, Astro Pi. Opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy, z którym dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrza KMO.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
29.05.2023.
 
dr prof. UJ Krzysztof Ciesielski - Uniwersytet Jagielloński
 

"Wybrane "grzechy" przy nauczaniu matematyki"

 
Opowiem o kilkunastu rzeczach, które od czasu do czasu (a niektóre nawet często) zdarzają się osobom uczącym innych matematyki (na rozmaitych szczeblach), a absolutnie nie powinno mieć to miejsca. Zdarza się niejednokrotnie, że osoby "źle czyniące" nie zdają sobie sprawy z tego, że coś robią niewłaściwie - z takim postępowaniem,  terminologią czy zapisem kiedyś się zetknęły i teraz one tak postępują...
 
Dr Krzysztof Ciesielski, profesor UJ Instytut Matematyki UJ, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie, Vice-President World Federation of National Mathematics Competitions, autor książek popularyzujących matematykę, b. redaktor naczelny czasopisma "Wiadomości Matematyczne", przewodnicący Komitetu Redakcyjnego miesięcznika "Delta", laureat Nagród Rektora UJ: Pro Arte Docendi i im. Hugona Kołłątaja.

 

 

 

22.05.2023 r.

dr Magdalena Jarzębowska - czynna nauczycielka

Kiedy mózg się naprawdę uczy, a kiedy zupełnie nie :) ? Czyli o wykorzystaniu neurobiologii w dydaktyce.” 

 
Czy każda przemyślana i starannie przygotowana lekcja przyniesie efekt w postaci zwiększenia wiedzy u słuchaczy? Niestety nie. Bo żebyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, nikogo niczego nie nauczymy, jeśli ten ktoś (a konkretnie jego mózg) sam nie będzie się chciał się tego nauczyć. Możemy za to postarać się zrobić wszystko co możliwe, żeby to "mózgowe chcenie" pobudzić.
 

Nazywam się Magda Jarzębowska. Ktoś kiedyś powiedział o mnie, że "uczenie mam w DNA". Lubię tak myśleć, choć od wypadku zrobiłam też na to stosowny papierek. Oprócz tego jestem biologiem, miłośnikiem gór z lękiem wysokości i fanatyczką uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wiedza z neurobiologii stała się mieczem świetlnym na mojej ścieżce uczenia. Mam nadzieję, że na zawsze uchroni mnie przed ciemną stroną edukacji.

 

 

15.05.2023 r.

Jolanta Różowska - PAN

„Uniwersytety dziecięce - potrzeba czy moda?” 

Jolanta Różowska - były pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci. W 2018 wybrana przez społeczność międzynarodową na prezesa zarządu EUCU.NET – European Children’s Universities Network. Założycielka pierwszego w Polsce Uniwersytetu Dziecięcego zorganizowanego w nieakademickim mieście.

Wielokrotnie nagradzana za pracę na rzecz edukacji dzieci oraz organizację projektów popularyzujących naukę wśród dzieci. Wygłosiła liczne przemówienia na temat komunikacji naukowej na konferencjach w całej Europie, które gromadziły specjalistów w zakresie możliwości edukacyjnych i komunikacji naukowej.

Autorka wytycznych dla wykładowców uniwersytetów dziecięcych wskazujących kluczowe czynniki większego zaangażowania dzieci podczas zajęć STEM. Działa jako mentor dla powstających projektów edukacyjnych i pozostaje w bliskim kontakcie z profesjonalnymi nauczycielami nauk ścisłych na całym świecie.

Seminarium przybliży słuchaczom idee ruchu uniwersytetów dziecięcych w Polsce i na świecie oraz specyfikę podejścia edukacyjnego w poszczególnych regionach. Prowadząca, Jolanta Różowska nakreśli także obecne trendy w rozwoju tego ruchu i jego znaczenie w ogólnym krajobrazie edukacji nieformalnej.

Rozpoczęty 20 lat temu ruch uniwersytetów dziecięcych na świecie jest coraz bardziej popularny. Uniwersytety te są organizowane dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat i mają na celu rozwijanie ich zainteresowań naukowych i kreatywnych. W Polsce pierwsze uniwersytety dziecięce powstały w 2007 roku i było ich zaledwie kilka. Jednak już cztery lata później (w 2011 roku) szacowano, że liczba takich placówek przekroczyła 100.

Małopolski Uniwersytet dla Dzieci to projekt, który działa od 2008 roku non-profit i był to pierwszy uniwersytet w Polsce działający na terenie małych miast. Jest on prowadzony przez organizację non-profit Fundację MUdD z Trzebini. Misją Fundacji jest wprowadzenie dzieci w różne dziedziny nauki i zapewnienie wysokich standardów akademickich z dostępem dla wszystkich dzieci bez żadnych granic od najmłodszych lat.

 

 

17.04.2023 r.

Dr Monika Szczygieł - Uniwersytet Jagielloński

„Znaczenie lęku przed matematyką dla osiągnięć w zakresie STEM” 

Dr Monika Szczygieł - tytuł magistra psychologii (2015) i stopień doktora w dyscyplinie psychologia (2018) oraz tytuł magistra pedagogiki (2013) uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą poznania matematycznego (głównie natury poznawczej tzw. zmysłu liczby, specyfiki lęku przed matematyką, postaw wobec matematyki i rezyliencji matematycznej) oraz podejmowania decyzji (pozytywnego i negatywnego ryzyka). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i monografii.

 

 

27.03.2023 r.

Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ  - Uniwersytet Jagielloński

„O roli historii w nauczaniu matematyki (i nie tylko)” 

Dr Zdzisław Pogoda, prof. UJ - polski matematyk, historyk matematyki i jej popularyzator. Specjalizuje się w geometrii różniczkowej i jej zastosowaniach. Pracuje w Katedrze Geometrii w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

 

13.03.2023 r.

Dr Anna Widur - Uniwersytet Jagielloński

„Diagnostyka edukacyjna w polskiej szkole. Teoria i praktyka.” 

Ocenianie szkolne w przepisach prawa. Funkcje oceniania. Błędy w ocenianiu, psychologiczne pułapki oceniania. Polski system egzaminów zewnętrznych. Edukacyjna wartość dodana. Ocenianie opisowe, szkoły bez ocen, ocenianie fikcyjne.

 

 

06.03.2023 r.

Barbara Górska - OKE

„Zadania maturalne z fizyki” 

Pani Barbara Górska - nauczyciel fizyki, egzaminator, autorka i współautorka zestawów egzaminacyjnych, zbiorów zadań i poradników metodycznych - przedstawi w swoim wystąpieniu tajniki tworzenia arkuszy egzaminacyjnych z fizyki oraz omówi poszczególne typy zadań pojawiających się na maturach. Przybliży również najczęściej popełniane błędy przez maturzystów.

 

 

27.02.2023 r.

Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek - IFJ PAN

„Sztuka nauczania” 

Można powiedzieć, że "Sztuka nauczania" jest umiejętnością wymagającą pasji i dużego zaangażowania. Jest bardzo wymagającą od nauczyciela, który chce czerpać z niej radość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Jest sztuką, która traktowana z należytym respektem daje wiele satysfakcji. Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom czego dotyczy ta sztuka, jak się ją uprawia i na co należy zwrócić uwagę, aby przyniosła nauczycielowi satysfakcję a słuchaczom radość, że są jej podmiotem.  Podczas wykładu będzie mowa o dydaktyce i jej zadaniach, metodach nauczania, zasadach prowadzenia zajęć, zachowaniach w  procesie uczenia się, narzędziach pomiaru dydaktycznego oraz sztuce oceniania.