Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profil działalności Centrum Dydaktyki WFAIS UJ

Główne zadania Centrum Dydaktyki WFAIS UJ

  • organizowanie i prowadzenie kształcenia studentów sekcji nauczycielskich na Wydziale FAIS UJ (PTŚN),
  • techniczna obsługa zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach wykładowych Wydziału FAIS UJ,
  • ustawianie pokazów fizycznych do wykładów, rozwijanie bazy i metodyki pokazów fizycznych klasycznych i pokazów wspieranych komputerem (PPF),
  • kontakty ze szkołami, udział w imprezach popularyzujących fizykę ("Fizyka na planie").

PRACOWNIA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW NAUCZANIA

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się Pracownia Technicznych Środków Nauczania

• ćwiczenia demonstracyjne z metodyki nauczania fizyki;

• ćwiczenia z dydaktyki fizyki;

• ćwiczenia z metodyki nauczania przyrody;widok modelu kryształu w sali ćwiczeniowej

• wykorzystanie komputera do wspomagania doświadczeń pokazowych (system COACH) – (instrukcje do ćwiczeń);

• przygotowywanie wspólnie ze studentami filmów dydaktycznych;Widok linii powietrznej w sali ćwiczeniowej

• udostępnianie Encyklopedii Doświadczeń Pokazowych (600 pokazów ze wszystkich klasycznych działów fizyki);

• gromadzenie zestawów demonstracyjnych dla studentów sekcji nauczycielskiej przyrody w szkole podstawowej;

• projekty dydaktyczne “high – tech” jak to działa” – studenckie opracowania na temat fizycznych podstaw działania nowoczesnych przyrządów;

• techniczne środki nauczania;

• gromadzenie podręczników dla szkół i nowinek dydaktycznych;

• prace magisterskie i licencjackie związane z doświadczeniami pokazowymi i pomiarowymi.

  •  

PRACOWNIA POKAZÓW FIZYCZNYCH

logo PPF

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się Pracownia Pokazów Fizycznych

• techniczna i multimedialna obsługa zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach wykładowych WFAIS UJ; 

światłowody i zielono-czerwona poświata laserowa

• rozwijanie bazy doświadczeń pokazowych z fizyki wykorzystywanych podczas wykładów i zajęć popularnonaukowych;

•opracowanie materiałów pomocniczych i instrukcji do doświadczeń pokazowych;

układ luster wzajemnie się w sobie odbijających
 

• przygotowanie i realizacja filmów dydaktycznych; 

 

• działalność popularyzatorska.

NJAWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 

okładka książki Doświadczenia Pokazowe tom I

• Przygotowanie 30 grup doświadczeń przy wykorzystaniu komputerowego systemu COACH;

• Przygotowanie i realizacja edukacyjnego projektu FENIKS z udziałem około 7 tys. uczniów;

okładka książki Doświadczenia Pokazowe tom II

 

• Realizacja przez Pracownię Pokazów Fizycznych programu wyjazdów do szkół z prezentacjami doświadczeń pokazowych dla około 30 tys. uczniów;

 

• Publikacja dwóch skryptów Doświadczenia Pokazowe z Fizyki.