Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1.       Wymagania wstępne.

            Umiejętność rozpoznania i matematycznego opisu przebiegów harmonicznych.

 

2.       Cele przedmiotu.

      Pomoc studentom w zrozumieniu metody fourierowskiej analizy danych oraz ćwiczenie praktycznego wykorzystywania metody do analizy rejestrowanych sygnałów.

 

3.       Metody dydaktyczne.

            Ćwiczenia laboratoryjne.

 

4.       Forma zaliczenia – opracowanie końcowe zgromadzonych wyników eksperymentalnych.

    Warunki zaliczenia – uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie kolokwium, wykonanie zaplanowanych pomiarów i opracowanie wyników, przygotowanie opracowania końcowego.

 

5.       Opis skrócony.

      Zajęcia są prowadzone na bazie wyposażenia Pracowni Technicznych Środków Nauczania przede wszystkim na bazie opracowanego w Centrum Zastosowania Komputerów w Amsterdamie systemu rejestracji i opracowywania danych COACH.

Plan zajęć przewiduje:

-         składania sygnałów harmonicznych

-         zapoznanie się z systemem Coach, a przede wszystkim programem Coach 6

-         rejestracja i analiza fourierowska przebiegów harmonicznych oraz dudnień

-         dyskretna transformacja fourierowska

-         szybka transformacja fourierowska

-         rejestracja i analiza fourierowska wygenerowanych przebiegów elektrycznych

-         rejestracja i analiza fourierowska sygnałów dźwiękowych; instrumenty muzyczne, ludzki głos (określanie wysokości dźwięku i porównywanie barwy dźwięku),

-         analiza fourierowska drgań harmonicznych tłumionych, układ RLC.

 

6.       Wykaz literatury

-      http://www.cma-science.nl/downloads/en/guides/guide%20to%20coach%206.3.pdf

-         W.I. Smirnow, Matematyka wyższa, t II, PWN W-wa 1966, str. 390.

-         G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. III, PWN W-wa 1969, str. 347.

-        I.N. Bronsztejn, Matematyka – poradnik encyklopedyczny, PWN W-wa 2003, str. 759.