Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Pokazów Fizycznych (PPF)

Głównym zadaniem PPF jest techniczna obsługa zajęć dydaktycznych prowadzonych w salach wykładowych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ustawianie pokazów fizycznych do wykładów oraz rozwijanie i opieka nad istniejącą bazą doświadczeń fizycznych. Dodatkowo Pracownia popularyzuje nauki fizyczne wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pracownia Technicznych Środków Nauczania (PTŚN)

Głównym zadaniem PTŚN jest przygotowanie ćwiczeń demonstracyjnych z metodyki nauczania fizyki, dydaktyki fizyki oraz metodyki nauczania przyrody, oraz pomoc przy organizowaniu i prowadzeniu kształcenia studentów w Sekcji Nauczycielskiej. Dodatkowo Pracownia opracowywuje ćwiczenia z wykorzystaniem systemu COACH - wykorzystanie komputera do wspomagania doświadczeń pokazowych.

Sekcja Nauczycielska

Głównym zadaniem Sekcji Nauczycielskiej jest organizowanie i prowadzenie kształcenia studentów sekcji nauczycielskiej fizyki oraz sekcji nauczycielskiej przyrody w koordynacji ze Studium Pedagogicznym UJ. Więcej informacji tutaj.