Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się Pracownia

 • ćwiczenia demonstracyjne z metodyki nauczania fizyki;
 • ćwiczenia z dydaktyki fizyki;
 • ćwiczenia z metodyki nauczania przyrody;
 • wykorzystanie komputera do wspomagania doświadczeń pokazowych (system COACH) – (instrukcje do ćwiczeń);
 • przygotowywanie wspólnie ze studentami filmów dydaktycznych;
 • udostępnianie Encyklopedii Doświadczeń Pokazowych (600 pokazów ze wszystkich klasycznych działów fizyki);
 • gromadzenie zestawów demonstracyjnych dla studentów sekcji nauczycielskiej przyrody w szkole podstawowej;
 • projekty dydaktyczne “high – tech”  jak to działa” – studenckie opracowania na temat fizycznych podstaw działania nowoczesnych przyrządów;
 • techniczne środki nauczania;
 • gromadzenie podręczników dla szkół i nowinek dydaktycznych;
 • prace magisterskie i licencjackie związane z doświadczeniami pokazowymi i pomiarowymi;

Regulaminy

 1. Regulamin Pracowni Technicznych Środków Nauczania
 2. Przepisy BHP obowiązujące w Pracowni Technicznych Środków Nauczania